تاریخ برگزاری کارگاههادرسال تحصیلی ۹۷-۹۶

بسمه تعالی

         عرض سلام خدمت همکاران عزیزوخداقوت

تاریخ احتمالی برگزاری کارگاههای آموزشی که درسال جاری پیشنهاد شده به شرح زیرمی باشد:

۹۶/۸/۲۸ عنوان کارگاه:ابلاغ برنامه عملیاتی به هنرآموزان وبررسی مشکلات وموانع اجرایی برنامه عملیاتی وارائه پیشنهادات

۹۶/۱۰/۲۱برگزاری کارگاه کارآفرینی،توسط کارآفریان موفق استان